Zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheid bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit personen- en zaakschade. Als je als ZZP-er of MKB-er ergens schade aanricht, ben je daarvoor aansprakelijk.

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert vermogensschade. Een aannemer die een verkeerde berekening maakt, een administratief medewerker die een nulletje teveel doorvoert… Als een fout van jouw kant gevolgen heeft voor jouw klant, dan kunnen de financiële lasten bij jou verhaald worden.

Arbeidsongeschiktheid

Stel, je wordt plotseling geveld door een ziekte en je kan voor langere tijd niet meer werken… Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je jezelf tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Motorrijtuigen

Tijdens vervoer en het reizen onder werktijd kan jou, je personeel, je voertuigen en je lading iets overkomen. Daarom zijn er veel verzekeringen op dit gebied zoals een autoverzekering, inzittendenverzekering, eigen vervoerverzekering en werkmaterieelverzekering.

Inventaris en goederen

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris en de goederen verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren zoals brand, diefstal en waterschade. Inventaris is alles wat je gebruikt om jouw bedrijf of beroep uit te oefenen en goederen zijn de grond- en hulpstoffen die gebruikt worden om de producten te maken.

Verzuim

Is één van je werknemers voor langere tijd ziek? Dan is dat vervelend voor hem/haar maar ook voor jou als werkgever. Je moet namelijk de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen en vaak zelfs 100%. Je kan je hiervoor verzekeren met een verzuimverzekering.