Pensioen & Leven

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat iedereen ontvangt die via een pensioenregeling van zijn werk pensioen heeft opgebouwd. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering die een gepensioneerde in NL ontvangt. Het ouderdomspensioen wordt jaarlijks opgebouwd als een percentage van het brutoloon of door middel van een beschikbare premie. Het ouderdomspensioen wordt standaard vanaf de AOW leeftijd uitgekeerd, dit wordt levenslang uitgekeerd.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen voor jouw achterblijvende partner en kinderen als je komt te overlijden.

Lijfrente

De lijfrente kent twee varianten. Je kunt geld sparen via een bank, ook wel banksparen of bancaire lijfrente genoemd. Maar je kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Een lijfrente is een periodieke uitkering die afhankelijk is van de vraag of iemand nog in leven is. De uitkering stopt bij zijn of haar overlijden

Overlijdensrisicoverzekering

Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is een verzekering, die het vooraf afgesproken bedrag uitkeert als jij voor een bepaalde datum komt te overlijden. Een levenslange overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit als jij komt te overlijden, maakt niet uit wanneer dit is.