Beloningsbeleid

De medewerkers van ons kantoor “Van Dijk-Kervezee Assurantien” ontvangen een vaste beloning.

Vaste beloningen zijn betalingen of voordelen die onvoorwaardelijk zijn en waarvan de hoogte niet afhankelijk is van het bereiken van bepaalde doelen of prestaties. Deze vaste beloning is vooraf vastgelegd en niet afhankelijk van het resultaat.