Verkeer

Iedere bezitter van een motorrijtuig (auto, motorfiets, bromfiets, scooter) is, volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam), verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten. Rijden in of op een motorrijtuig zonder zo’n verzekering is dus verboden. Het is mogelijk, en vaak wenselijk, om deze verzekering uit te breiden tot beperkte- of volledige cascoverzekering. Voor al deze motorrijtuigverzekeringen geldt dat je bij meer schadevrije jaren minder premie betaald. Dat gaat volgens de bonus-malusladder. De korting kan, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, oplopen tot 70 of 80 procent. Wie een bonusbeschermingsverzekering afsluit, valt met één schade per jaar niet terug op de bonus-malusladder.

WA-verzekering
De WA-verzekering dekt de schade (lichamelijk en materieel) die jij als bestuurder van een motorrijtuig aan anderen toebrengt. Ook schade toegebracht door een aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen of caravan is verzekerd. De verzekering geldt ook als een ander, met een geldig rijbewijs, in of op jouw motorrijtuig rijdt.
De verplichte WA-verzekering impliceert dat aan jou toegebrachte schade vergoed wordt door de verzekeraar van degene die de schade veroorzaakt.

Beperkte en volledige cascoverzekering
Omdat de WA-verzekering alleen schade toegebracht aan anderen dekt, is het vaak verstandig om een uitgebreidere verzekering af te sluiten. Je kunt bijvoorbeeld een beperkte cascoverzekering (ook wel WA Extra, WA Plus of WA Mini Casco genoemd) afsluiten. Deze vergoedt schade die ontstaat door brand en blikseminslag, diefstal, joyriding, storm, hagel, botsing met loslopende dieren en vogels en ruitbreuk.
Bij vrij nieuwe motorrijtuigen (tot een jaar of vijf oud) kan het verstandig zijn om een volledige cascoverzekering (all-riskverzekering) af te sluiten. Indien je hoge korting op je premie hebt, kan het aantrekkelijk zijn om langer all-risk verzekerd te zijn. De volledige cascoverzekering verzekert, naast de dekkingen van de WA- en de beperkt cascoverzekering), ook de schade aan je eigen auto die ontstaat indien je zelf een botsing veroorzaakt.
Indien de auto total loss raakt, wordt meestal de dagwaarde vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden de eerste jaren de nieuwwaarde van de auto. De premies van zulke verzekeringen zijn dan meestal wel hoger.
Het is ook mogelijk om alleen gedurende de vakantie je auto/motorverzekering uit te breiden tot all-risk. Over het algemeen mag het motorrijtuig dan niet ouder zijn dan 10 jaar.
Bij schade aan de auto heb je meestal een eigen risico. Veel verzekeraars hebben overeenkomsten met schadebedrijven. Indien je je auto daar laat repareren heb je lager, of zelfs in het geheel geen, eigen risico. Dit principe noemt men gestuurde schaderegeling.
Bij de meeste cascoverzekeringen wordt ruitschade bij bepaalde bedrijven (Carglass en Autotaalglas) gratis gerepareerd. Bij vervanging van een ruit betaal je een (niet al te hoog) eigen risico.
Bij motorfietsen tevens schade aan motorkleding en helm tot een maximumbedrag vergoed.

Uitbreiding motorrijtuigverzekeringen
Voor een kleine extra premie kun je bovenstaande verzekeringen uitbreiden met een ongevallen- en/of een schade-inzittendenverzekering (bij motorfietsen moet je spreken van opzittendenverzekering). Bestuurder en passagiers zijn dan verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Los van de schuldvraag wordt er bij overlijden of blijvende invaliditeit een van tevoren gekozen bedragen uitgekeerd. Dat geld kan volledig naar eigen inzicht worden besteed. Bij de schadeverzekering wordt alleen de daadwerkelijke schade vergoed.
De rechtsbijstandsverzekering biedt hulp bij juridische zaken die ontstaan door ongelukken.

Kampeerautoverzekering
Naast bovenstaande verzekeringen kunt u bij een kampeerauto ook de inventaris verzekeren voor diefstal, brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, et cetera. Voorwaarde is wel dat deze schade gepaard moet gaan met beschadiging of verlies van de auto zelf. Zaken als computers, horloges, camera’s, geld, kleding en schoeisel zijn niet verzekerd. Hiervoor moet je een reisverzekering sluiten.

Bromfietsverzekering
Iedereen die op een bromfiets rijdt, moet verplicht verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). De bromfietsverzekering kan worden uitgebreid met een cascodekking die schade dekt die aan de bromfiets wordt toegebracht. Dat kan zowel diefstal zijn als schade die jezelf of een ander (door een aanrijding) toebrengt. Bij sommige verzekeraars is ook volledige cascodekking (all-riskverzekering) mogelijk.

Dankzij de WA is in ieder geval de schade die je met de brommer aan derden toebrengt verzekerd. De WA- en casco-premie worden apart berekend. Voor de WA-premie wordt gekeken of de bromfiets wel of geen versnellingen heeft (met versnellingen is de WA-premie meestal hoger). De cascopremie is gekoppeld aan de cataloguswaarde.
Voor oldtimers geldt meestal een lagere premie. Soms wordt rekening gehouden met de leeftijd van de bestuurder. Omdat bromscooters veel worden gestolen, is dit moeilijk te verzekeren. Als het kan, zijn de premies en het eigen risico erg hoog. Ook accessoires kunnen, tegen een extra premie, worden meeverzekerd. Omdat ze in waarde dalen, is het nuttig om regelmatig te checken of dat deel van de verzekering nog wel lonend is.

.

Comments are closed.