Schade

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is heel compleet en geldt wereldwijd. Je verzekert jezelf en je huisgenoten als particulier (dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) tegen allerlei vormen van schade, waarvoor derden je aansprakelijk kunnen stellen. Behalve jezelf, je inwonende partner en kinderen vallen ook huisdieren en soms zelfs eventueel inwonende (schoon)ouders en huispersoneel en( minderjarige) logés onder deze verzekering. Kinderen tot 14 of 16 jaar zijn vaak ook verzekerd als je opzettelijk schade toebrengen.

De AVP dekt niet het aansprakelijkheidsrisico dat verband houdt met motorvoertuigen. Daarvoor heb je de wettelijk verplichte Wam-verzekering. Schade toegebracht met de fiets zijn echter wel gedekt.

Glasverzekering
Wanneer schade aan glas niet is opgenomen in de opstalverzekering, kun je daar een aparte glasverzekering voor afsluiten. Het is echter meestal goedkoper om een glasverzekering als extra af te sluiten bij de opstalverzekering. Ook voor huurders is een glasverzekering (of opstalverzekering met glasdekking) vaak nuttig, omdat glasbreuk meestal voor rekening van de huurder is.

Inboedelverzekering
Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan de huishoudelijke inboedel die wordt veroorzaakt door brand, rook en roet, storm, water, inbraak en diefstal. Alleen schade door catastrofes (oorlog, aardbeving, overstroming) is niet verzekerd.

Er zijn verschillen tussen verzekeraars op het gebied van prijs, dekking en voorwaarden. Vaak zijn er ook premieverschillen per regio; in grote steden is de premie dan het hoogst. Preventieve maatregelen kunnen premiekortingen opleveren.

De meeste inboedelverzekeringen (soms aangeduid als brandverzekering) vergoeden, indien de schade niet kan worden gerepareerd, de nieuwwaarde van de beschadigde inboedel. Voor antiek en dergelijke wordt de vervangingswaarde vergoed. Indien de inboedelverzekering niet alle kostbaarheden dekt, is het mogelijk een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Het is wel van groot belang dat de verzekerde waarde overeenkomt met de werkelijke waarde. Indien de verzekerde waarde te laag is, betaalt de verzekeraar slechts een percentage. Via een inboedelwaardemeter kun je de nieuwwaarde berekenen.

Kostbaarhedenverzekering
Omdat veel inboedelverzekeringen beperkingen hebben op het gebied van kostbaarheden, is het belangrijk na te gaan of je deze apart moet verzekeren in een zogenoemde kostbaarhedenverzekering. Het gaat dan meestal over zaken als antiek, kunst, sieraden en verzamelingen. Ook foto-, film-, audio- en videoapparatuur kunnen met deze verzekering apart worden verzekerd.

De verzekerde waarde is gebaseerd op de aankoopprijs. Antiek en verzamelingen worden getaxeerd. Als de verzekerde voorwerpen kunnen worden gerestaureerd, wordt de restauratieprijs uitgekeerd, bij diefstal die de dag- of nieuwwaarde of het getaxeerde bedrag.

Opstalverzekering
De opstalverzekering (ook wel brand-, gevaren- of woonhuisverzekering genoemd) dekt schade die aan je huis ontstaat. Hiermee ben je verzekerd tegen schade door brand, rook en roet, storm, inbraak, water, vandalisme en vele andere oorzaken. De schade kan in geld worden vergoed, maar vaak ook in natura (verzekeraar regelt en betaalt de reparaties). Alleen bij catastrofes (aardbeving, grote overstroming, oorlog) keert de verzekering niet uit.

Naast het huis zijn ook de bijgebouwen, schuren, schuttingen, et cetera meeverzekerd. Opstalverzekeringen kennen vele vormen van dekking, van standaard tot de meest uitgebreide. Vaak is het ook mogelijk om glasschade mee te verzekeren. Dat is vrijwel altijd goedkoper dan een aparte glasverzekering. ATP kan dat voor je uitrekenen en ook wat voor jouw de meest interessante dekkingsvorm is. Let er goed op dat de polis garantie tegen onderverzekering bevat. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dat je niet het volledig schadebedrag krijgt uitgekeerd.

Rechtsbijstandverzekering
Een advocaat is duur. Verdien je onder een bepaald minimum, dan kun je gebruik van gesubsidieerde rechtshulp. Verdien je meer, dan moet je zelf rechtsbijstand inhuren. Aangezien advocaten erg duur zijn, kun je een rechtsbijstandverzekering afsluiten. De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de dekking, maar gemiddeld kost de jaarpremie minder dan het uurloon van een advocaat.

Afhankelijk van de gekozen module zijn geschillen op (onder meer) het gebied van verkeer (vaak ook in het buitenland), wonen en inkomen (waaronder fiscaliteit en sociale wetgeving) verzekerd. Je hebt recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen bijstand bij conflicten, maar ook als je ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de officier van justitie. Als dat een overtreding of een misdrijf betreft met betrekking tot de module waarvoor je bent verzekerd, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.

Levensverzekeringen

Overlijdensverzekeringen
.

Comments are closed.