Recreatie

Reisverzekering
Voor wie op reis gaat, is een reisverzekering eigenlijk onmisbaar. Het is een combinatie van een aantal verzekeringen: ongevallen, geneeskundige en buitengewone kosten en bagage. Tevens is er een 24 uur per dag bereikbare alarmcentrale. De verzekering dekt niet indien een vakantie niet kan doorgaan of moet worden onderbroken. Daarvoor moet je een annuleringsverzekering sluiten.

Er kan gekozen worden voor een aflopende (dekking voor één reis) of doorlopende (geldt het hele jaar) reisverzekering. Wie regelmatig op reis gaat en/of meer dan drie per jaar is meestal voordeliger uit met een doorlopende verzekering.
Er is ook keuze uit Europa- (plus landen rond de Middellandse Zee) en werelddekking. Verder keuzes zijn de hoogte van de verzekerde bedragen voor bagage en geneeskundige kosten. Voor bepaalde actieve vakantiebezigheden als diepzeeduiken en bergbeklimmen zijn vaak niet standaard gedekt.

Sommige zaken hoef je niet te verzekeren, omdat ze al worden gedekt door andere verzekeringen. Een voorbeeld is volledige cascoverzekering die vaak autohulp in het buitenland verzekerd. Medische kosten in het buitenland worden vergoed door de basiszorgverzekering, maar slechts tot een bepaalde hoogte. Extra kosten worden dan vergoed door de reisverzekering.

Annuleringsverzekering
Wanneer een geboekte vakantie vanwege ernstige omstandigheden niet kan doorgaan of moet worden onderbroken, worden de kosten hiervan gedekt door een annuleringsverzekering. Net als bij een reisverzekering kan er worden gekozen voor een kortlopende (voor één vakantie) of een doorlopende verzekering. De laatste is vooral voordelig als je vaker per jaar op reis gaat. Soms is het goedkoper om de annuleringsverzekering gelijktijdig met de reisverzekering af te sluiten. Soms vergoedt een annuleringsverzekering een maximumbedrag per persoon. Wanneer dat bedrag voor een bepaalde vakantie te weinig is, kun je bijverzekeren.

Redenen waarom de annuleringsverzekering het niet doorgaan of onderbreken van een vakantie vergoed, zijn onder meer het overlijden van een lid van het reisgezelschap of van een familielid van een van hen. Hetzelfde geldt bij ernstige ziekte. Ook bij plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of ernstige schade (bijvoorbeeld het afbranden van een woonhuis) keert de verzekering uit.

De meeste verzekeringen vergoeden ook niet-genoten vakantiedagen door vertraging van het vervoer naar de vakantiebestemming.

Caravanverzekering
Met een caravanverzekering ben je verzekerd voor schade aan de caravan (plus eventuele voortent en/of luifel) en de inboedel door vrijwel alles wat schade kan berokkenen (brand, diefstal, et cetera). Reisbagage is van dekking uitgesloten en wordt verzekerd via een reisverzekering. Voor stacaravans (inclusief bijgebouwtjes en tuinaanleg) bestaan soortgelijke verzekeringen. Voor zakelijk gebruikte (sta)caravans zijn er andere voorwaarden.

Een nieuwe caravan is een bepaalde tijd, afhankelijk van de verzekeraar, tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld. Caravanverzekeringen hebben meestal ook een dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico. Hierbij zijn risico’s verbonden aan het deelnemen aan het verkeer uitgesloten. Daarvoor heb je een (wettelijk verplichte) Wam-verzekering nodig (zie Autoverzekering).

Pleziervaartuigverzekering
Net als bij motorrijtuigen zijn er voor pleziervaartuigen drie varianten verzekeringen: aansprakelijkheid (WA), aansprakelijkheid plus beperkt cascodekking. (WA Plus, WA Extra) en aansprakelijkheid plus uitgebreide cascodekking (all-risk). Veel pleziervaartuigpolissen kennen ook een no-claimregeling.

Bij de laatste twee varianten wordt, naast de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt, de schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig gedekt. Bij de laatste wordt dit alles ook gedekt als jezelf iets fout hebt gedaan. Vaak zijn ook andere kosten gedekt, zoals hulp, bergloon en sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf.
Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden.

De premie is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Golfverzekering
Verschillende verzekeraars bieden golfverzekeringen. Deze dekken diefstal , verlies en schade van golfkleding en -attributen en vaak ook aansprakelijkheid van door de verzekerde tijdens het golfen aangerichte schade. Als aardigheid geven de meeste aanbieders een verzekerde 250 euro als deze een officiële hole-in-one slaat.

.

Comments are closed.