Aansprakelijkheid

Bij het uitoefenen van werk kunnen jij en/of collega’s en medewerkers fouten maken. Ook kan er schade worden door veroorzaakt door jezelf, medewerkers, machines en/of producten. Om je tegen de vaak hoge kosten daarvan te verzekeren, zijn er een groot aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. In overleg met ATP kun je bekijken welke aansprakelijkheidsverzekeringen voor jouw bedrijf nuttig zijn.

We stellen de volgende voor, maar er zijn wellicht nog andere die van belang zijn voor jouw specifieke situatie. Spreek daarom de situatie goed door met ATP.

  • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering
  • Milieuschade- en milieuaansprakelijkheidsverzekering
  • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
  • Werkgeversaansprakelijkheid Dienstritten Werknemers (Wegam-polis)

.

Comments are closed.